top of page
תצפית טלסקופים
שמי הלילה בנגב 9.3.13
IMG-20161023-WA0052 (1).jpg

פעילות אסטרונומיה

מצפה כוכבים נייד

הר הנגב הינו המקום הטוב ביותר לצפייה בכוכבים בארץ ישראל. במסגרת הפעילות ניפגש במקום חשוך בלב המדבר, נכיר את קבוצות  הכוכבים בעזרת אלומת לייזר עוצמתית. נצפה באמצעות טלסקופים מקצועיים בכוכבים, כוכבים כפולים, כוכבי לכת, ערפיליות, צבירים ועוד גרמי שמיים. הדרכה מרתקת מלווה בסיפורים, אגדות ועובדות מפתיעות חקר  החלל בעבר בהווה ובעתיד

משך הפעילות כשעה עד שעה וחצי

Home: Homepage_about
Home: Contact

צור קשר

Your details were sent successfully!

bottom of page